top of page

Hypnoterapia,

regresná hypnoterapia a

spirituálny regres

Regresná hypnoterapia je zameraná na liečenie vnútorných zranení, ktoré vznikli v minulosti, či už v tomto alebo v minulých životoch. Pri traumatických udalostiach, dochádza k hlbokému zásahu do podvedomia. Na traumatickú udalosť sa nám môže podariť zabudnúť,  no i tak ovplyvňuje naše vnímanie a prežívanie. Môže sa nám potom neustále v živote opakovať nejaká situácia, opakovane prichádzajú podobné trápenia, stretávame podobných ľudí. V regresnej hypnoterapii sa teda snažíme dostať do minulosti k tým častiam bytosti, ktoré boli zranené, nedokázali sa v danom momente vyrovnať s nejakou náročnou traumatickou situáciou a oddelili sa. Snažíme sa preto dostať hlbšie do podvedomia k týmto oddeleným častiam, poliečiť ich aby sa vrátili späť a tak sa môžeme stať celistvejšími.

Tento spôsob práce s telo je neinvazívny a bezpečný pre ľudí všetkých vekových kategórií, zdravých i trpiacich rôznymi zdravotnými problémami. Táto metóda je nápomocná pri odstraňovaní blokád a tým podporí vlastné liečivé schopnosti. Pomáha nám tiež vyrovnať sa s hlbokou minulosťou i s tým, čo trápi v súčasnosti.

 

Spirituálny regres alebo LBL ( Life between lives) hypnoterapia

Pri tejto terapii vedie terapeut klienta do nadvedomia za najhlbším poznaním svojej duše. Tu sa dostáva klient do obdobia prežitého v priestore medzi pozemskými životmi, rozpomína si na to, odkiaľ pochádza, aké je jeho poslanie, rodina duše a mnohé ďalšie, vďaka ktorým sa dokáže pozrieť na celý život v tejto inkarnácii z nadhľadu a s ľahkosťou. Zakladateľom tejto terapie je PhD. Michael Newton, americký psychiater. 

 

Hypnoterapia priaznivo pôsobí:

● pri snahe sebapoznania a pochopenia súvislostí

● pri vzťahových problémoch

● pri problémoch s materiálnym zabezpečením

● pri fóbiách a nevysvetliteľných strachoch

● pri úzkostných stavoch, depresiách 

● pri chronickej únave a poruchách spánku

● pri poruchách príjmu potravy 

● pri sexuálnych poruchách 

● pri závislostiach

● pri nadváhe

● pri chronických bolestiach

● pri funkčných poruchách trávenia 

bottom of page