top of page

O mne

Zuzana

cele 3.png

    Ako dieťa som cítila silnú prepojenosť s Universom, mala som nádherné spirituálne zážitky, nepociťovala žiadne strachy, vnímala krásu tohto sveta i tok energie v tele. Narodila som sa ale v spoločnosti poznačenej režimom, ktorý uznával jednotný ideál. Bolo žiadané aby sa každé dieťa správalo uznávaným „bezproblémovým“ spôsobom. Keďže som bola práve to divoké dieťa, často sa mi dostávalo porovnávanie a označovanie za nehodnú úsmevu, lásky či povzbudenia. Neochotne a nikdy nie úplne, no predsa som sa prispôsobila a vyrástla do podoby žiadanej poslušnej mladej ženy konajúcej tak, aby dostala nejakú tú pochvalu, aby jej niekto prejavil náklonnosť, lásku , aby sa páčila okoliu. A tak mi Vesmír urobil nádhernú službu a začal mi prinášať do života ťažké a tak potrebné situácie. Situácie, ktoré sa ma bolestivo dotýkali a spôsobovali toľko utrpenia, že som musela začať hľadať príčiny. Túžila som cítiť vnútorný pokoj a šťastie prameniace z môjho vnútra. Rozhodla som sa. Rozhodla, že nech je to akokoľvek ťažké, chcem sa dostať do bodu, kde budem naozaj šťastná. Šťastná bez ohľadu na to, či sa budú veci v mojom živote vyvíjať tak, ako som si to naplánovala a vysnívala. Začala som pracovať na svojom šťastí, no zároveň som sa učila dôverovať Vyššiemu Vedeniu. Cesta, ktorú by som nazvala cestou hľadaním seba samej, začala presne tým krokom, ktorý som urobila v ústrety svojmu strachu.

happy-woman.jpg
Som dieťa, dievča, žena aj matka, učiteľka i žiačka
predovšetkým však

bytosť s veľkým otvoreným srdcom

Z toho absolútne smelého dieťaťa, ktorým som bola, veľa neostalo. Takže som postupne prekonávala strachy a s tým rástla aj vnútorná sila. Bola a je to cesta neustáleho učenia sa a zároveň uzdravovania svojej minulosti. Roky ubiehali, učila som sa aj vďaka svojej dcére, ktorá vedľa mňa kráčala a z ktorej už vyrástla nádherná žena. Učila som sa aj vďaka mužom, ktorí nejaký čas kráčali popri mne a ktorí sú mi dobrými priateľmi. Postupne ma Život vždy priviedol k téme, ktorú som potrebovala spracovať, postupne ma vždy priviedol k tej časti mňa samej, ktorá strádala, ktorá potrebovala niečo uzdraviť a vyživiť. Postupne som pátrala, uzdravovala a skladala samú seba z kúskov. Na začiatku som ani nevedela vyjadriť svoj nesúhlas, povedať nie, vyjadriť hnev. Začala som chodiť na lekcie jógy, ktoré boli v tom čase prvou pomocou aby som aspoň na malú chvíľu vypla svoju hlavu a uvoľnila stres. Neskôr som začala objavovať krásu ženstva. Cez tantrické a šamanské techniky som objavovala krásu a dokonalosť svojho tela, dovolila konečne samej sebe vypúšťať všetky emócie, prijímala sa aj s temnými stránkami a začala chápať, že som dokonalá aj so všetkými nedokonalosťami. A život ma vťahoval do väčšej a väčšej samoty a ticha, doprial mi možnosť každodenného pobytu v prírode.  Postupne som začala opäť vnímať tok energie vo svojom tele i okolo neho, dokázala sa hlbšie prepojiť aj s druhými a začala cítiť aj ich tok energie. V tom čase som už začínala viesť malé skupinky žien v témach ako zvládať strach, ako nájsť svoju potlačenú divokú časť, či ako si naplno užívať svoju sexualitu. Sama som však pokračovala v práci na sebe a začala uzdravovať svoje zranené  vnútorné dieťa. Prepisovala som boľavé limbické odtlačky a po každej takejto prepísanej spomienke som pocítila veľkú úľavu. V tom období som zažila pocit, že ďalej už skutočne nemôžem, že umriem. No moje rozhodnutie bolo ísť ďalej za vytúženým šťastným životom. Neumrela som a opäť som sa stala silnejšou. Vtedy nastal veľký zlom a ja som skutočne problémy nepociťovala už tak bolestivo. Zložité situácie ma už tak nezaťažovali. Svoju spirituálnu cestu som si vtedy začala naozaj užívať a vnorila sa do nej ešte hlbšie. Škola regresnej hypnoterapie mi priniesla ešte krásny nadhľad, pochopenie, že utrpenie a oddelenie je len ilúzia. Že naozaj každý z nás je nádhernou jedinečnou bytosťou. Že sme si navzájom darom. Že si v každom momente vytvárame svoju realitu, že sa sami rozhodujeme pre šťastný život. Že je dôležité prejsť každou situáciou tak, aby nám bola na prospech a aby sme svoje srdce dokázali mať otvorené.  

V súčasnej dobe sa venujem svojim klientom ako poradkyňa a terapeutka v oblasti zdravého a šťastného spôsobu života.  Zvolila som názov Divine-flow space uvedomujúc si, že každé stretnutie je darom a každým stretnutím vzniká medzi mnou a klientom božský priestor plynutia.

Oblasti, ktorým sa venujem

Joga, powerjoga a gravidjoga

Techniky uvoľňovania mysle a tela, meditácia

Zdravá výživa bez vytvárania utrpenia

Masáže - umenie vedomého dotyku

 

Hypnoterapia, regresná hypnoterapia

 

Ženstvo, sexualita, sebaláska, prirodzená krása

Ekologický spôsob života

bottom of page