top of page

Kraniosakrálna terapia

Ide o veľmi jemnú dotykovú terapiu, ktorá prináša hlboké uvoľnenie a podporuje rovnováhu tela, mysle a duše.

Tento spôsob práce s telom je neinvazívny a bezpečný pre ľudí všetkých vekových kategórií, zdravých i trpiacich rôznymi zdravotnými problémami. Táto metóda je nápomocná pri odstraňovaní blokád a tým podporí vlastné liečivé schopnosti. Pomáha nám tiež vyrovnať sa s hlbokou minulosťou i s tým, čo trápi v súčasnosti.  

 

Kraniosakrálna terapia priaznivo pôsobí:

● pri strese, únave, poruchách spánku

● pri uvoľňovaní traumatických psychických i fyzických zážitkov

● pri depresiách

● pri poruchách učenia, sústredenia, pozornosti

● pri poruchách príjmu potravy

● ako podpora v procese spoznávania sa a osobného rastu

● počas tehotenstva ako podpora a príprava na pôrod

● ako terapia po traumatickom pôrode

● pri bolestiach pohybového útrojenstva, hlavy a pri migréne

● pri problémoch s metabolizmom

● pre revitalizáciu orgánov posilnenie imunitného systému

● pri hormonálnej nerovnováhe

● ako podpora na vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry

● pri rekonvalescencii po úrazoch a operáciách

Čo je kraniosakrálny systém

Skladá sa z lebky (cranium), krížovej kosti (sacrum), chrbtice a mozgovomiechového moku. Tento mok alebo tekutina je produkovaná vo vnútri kraniosakrálneho systému a udržuje fyziologické prostredie, kde sa mozog, miecha a celý nervový systém vyvíja, žije a funguje. Mozgovomiechová tekutina vo vnútri nepriepustnej membrány neustále pulzuje v určitom rytme. Ide o kraniosakrálny rytmus. Všetky kosti, vrátane kostí lebky, sa prispôsobujú zmenám tlaku tejto tekutiny počas pulzácie. Tento systém ovplyvňuje, no zároveň je i ovplyvňovaný nervovým, kardiovaskulárnym, svalovým, dýchacím, lymfatickým, a endokrinným systémom. Ovplyvňujú ho všetky zmeny vnútorné i vonkajšie. Pôsobením rôznych fyzických, emočných, mentálnych zmien sa môže tento rytmus narušiť, čím sa naruší rovnováha a môžu vzniknúť rôzne ťažkosti. Kraniosakrálnou terapiou pomáha terapeut nájsť opäť cestu k rovnováhe a tým k zdraviu.

 

Terapia sa robí v ľahu cez oblečenie. Je preto potrebné prísť v pohodlnom oblečení alebo si pohodlné oblečenie priniesť sebou.    

bottom of page